SOYJOY CM
「サツマイモ登場」篇

大塚製薬

Category
VFX / CM
Production
GEEK PICTURES
Producer
Yoshifumi Sadahara
Director
Sohei Saito
Designer
Yasuhiro Matsumoto
Anna Akaumi
Sei Yamauchi
Miki Okamoto
Naomichi Kanemaru
Yoshie Ohno
Technical
Yohei Tokunaga
Kanato Nakayama
Kazuki Nagura

葉、オブジェ

Prev Next