「Why Epson? ビジネスインクジェットプリンター」 篇
「Why Epson? デジタル捺染」 篇

セイコーエプソン

Category
VFX / CM
Production
AOI Pro.
Producer
Yoshifumi Sadahara
Director
Naoto Takatsu
Designer
Akane Susuki
Reznikova Anastasia
Aya Shinozaki
Hibiki Goto
Yasuhiro Matsumoto
Sei Yamauchi
Atsuhiro Yasui
Kohei Shinoda
Technical
Yohei Tokunaga
Kanato Nakayama
Kazuki Nagura

雷鳥、セット延長、商品、植栽

Prev Next