Onitsuka Tiger × ANREALAGE
MONTE Z

 

Category
VFX / WEB
Production
NION
Producer
Tomohiro Futase
Director
Sohei Saito
Designer
Yasuhiro Matsumoto
Yoshie Ohno
Yohei Tokunaga

ダンサーの動きに反応して展開、運動する幾何学的立体物表現

Prev Next