Sony Interactive Entertainment/PlayStation CM「遊びのない世界なんて|Play Has No Limits」             
米津玄師「POP SONG」Music Video

 

Category
VFX / CM / MUSIC VIDEO
Producer
Yoshifumi Sadahara
Director
Sohei Saito
Designer
Yasuhiro Matsumoto
Naoto Takatsu
Yoshie Ohno
Akane Susuki
Reznikova Anastasia
Anna Akaumi
Sei Yamauchi

Yohei Tokunaga
Kanato Nakayama
Prev Next