THE RAMPAGE
LIVE TOUR 2022
"RAY OF LIGHT" OP

LDH LAPAN

Category
VFX / OTHERS
Production
Development LLC
GEEK PICTURES
Producer
Yoshifumi Sadahara
Director
Sohei Saito
Designer
Yasuhiro Matsumoto
Go Takahashi
Yoshie Ohno
Akane Susuki
Anna Akaumi
Sei Yamauchi
Hibiki Goto
Reznikova Anastasia
Aya Shinozaki
Miki Okamoto
Atsuki Harada
Technical
Yohei Tokunaga
Kanato Nakayama
Kazuki Nagura

光線、宇宙、都市、荒野

Prev Next